Verwacht een Wonder!

Expect a Miracle!

Van harte welkom op verwachteenwonder.nl  (welcome on our website expect a miracle)
Wij geloven dat God in staat is een wonder in jouw leven te doen. 

Laat je gegevens HIERONDER achter, zodat we in contact met je komen. Graag bidden we voor en met je en verwachten een wonder. 

Verwacht een wonder is een platform waar we Gods wonderbaarlijke genezingen willen laten zien door woord en beeld: getuigenissen die voor zich spreken. Mensen van alledag die getuigen van een levende God die geneest. We zijn ons bewust dat er op dit gebied veel uiteenlopende meningen en geloofsovertuigingen zijn. Daarom willen we zoveel mogelijk alleen de feitelijkheden vastleggen. Een ieder heeft de vrijheid dit zelf oprecht te onderzoeken.

Expect A Miracle is a platform which show you Gods miraculous healings by words and images: testimonies wich speak for themselves. Common people who testify about a living God who heals. We are aware of many different opinions and beliefs. Therefore we only want as much as possible to record the facts. Everyone has the freedom to sincerely investigate this themselves.  

Boekarest   Genezing van een blind oog
Veenendaal Genezing van fibromyalgie
Nijkerk       20 jaar voortdurend hoofdpijn, na gebed ging de pijn weg
Sneek         Na gebed ter plekke genezen van hielspoor
Zwolle        Tijdens gebed genezen van een doof oor
Aruba         Van Hepatitis genezen en van de medicijnen af
Barneveld   Gebroken arm genezen, het gips kan eraf
Barneveld   Ontsteking in de knie, na gebed was de brace niet meer nodig
Schiedam   Verbrijzelde voet genezen, zelfs de krammen zijn weg
Nijmegen   Slecht zicht ter plekke, genezen na gebed
Nijmegen   Nieren compleet genezen na jaren van dialyse
Zwolle        Ontwaakt uit een coma en genezen van verlamming
Delft           Van jongs af aan epilepsie, genezen door gebed
Delfzijl        Genezen van kanker in de neus
Maastricht  Stervende door een niet werkende lever. Na gebed genezen
Zoetermeer Zes jaar rugpijn, instant genezen
Arnhem      Meer dan 20 jaar chronische pijn in handen, na gebed genezen
Arnhem      Vier jaar op krukken door een motorongeluk, nu genezen
Amsterdam   Genezen van psoriasis

Ben je ziek? ken je iemand die ziek is? Heb je een wonder van God nodig? Stuur ons dan een aanvraag voor gebed

Voor God is niets onmogelijk | Genezen van depressie | Wil je van je stress af? | Zie je geen uitweg? 
Vele mensen getuigen van de wonderen van God. God geneest nog steeds. Ben je op zoek naar genezing? Verwacht een wonder wil je graag helpen. Neem contact op.

For God nothing is impossible – Many people testify of the miracles of God. God is still healing. Are you looking for healing? Expect a miracle wants to help you. Contact us.
Here you will also find a healing prayer you can pray now – and receive in faith healing.
Please testify and send me this. Thanks.

Contact