Verwacht een Wonder!

Expect a Miracle!

NIEUWS:

DEZE WEEK GAAT VERWACHT EEN WONDER NAAR PARIJS! ZATERDAG 9 JULI IS ER EEN OPENLUCHTDIENST OM 16.00 UUR in de wijk Bobigny. MEER INFO ONDER: http://egliseevangeliquelaporte.fr/ 

Verwacht een wonder is een platform waar we Gods wonderbaarlijke genezingen willen laten zien door woord en beeld: getuigenissen die voor zich spreken. Mensen van alledag die getuigen van een levende God die geneest. We zijn ons bewust dat er op dit gebied veel uiteenlopende meningen en geloofsovertuigingen zijn. Daarom willen we zoveel mogelijk alleen de feitelijkheden vastleggen. Een ieder heeft de vrijheid dit zelf oprecht te onderzoeken.

Expect A Miracle is a platform which show you Gods miraculous healings by words and images: testimonies wich speak for themselves. Common people who testify about a living God who heals. We are aware of many different opinions and beliefs. Therefore we only want as much as possible to record the facts. Everyone has the freedom to sincerely investigate this themselves.  

Verwacht een wonder organiseert deze zomer opnieuw een aantal OPENLUCHTBIJEENKOMSTEN in verschillende wijken in Arnhem. We zullen bidden voor zieken en verwachten weer mooie wonderen van God! Zie onze agenda voor meer informatie! Zaterdag 23 juli vindt de volgende bijeenkomst plaats: bij Jan Linders (binnenkort Jumbo), op de Hoefbladlaan in Malburgen-West.

Expect a Miracle will again organise a number of OPEN AIR MEETINGS this summer in different parts in Arnhem. We will pray for the sick and expect miracles from God again! See our agenda for more information! Saturday, Juli 23, the next meeting takes place at the Hoefbladlaan in Malburgen-West, close to Jan Linders (near future Jumbo). 

DEZE WEEK GAAT VERWACHT EEN WONDER NAAR PARIJS! ZATERDAG 9 JULI IS ER EEN OPENLUCHTDIENST OM 16.00 UUR in de wijk Bobigny. MEER INFO ONDER: http://egliseevangeliquelaporte.fr/ 

Nijkerk 20 jaar voortdurend hoofdpijn, na een gebed ging de pijn weg
Sneek Na gebed ter plekke genezen van hielspoor
Zwolle Tijdens gebed genezen van een doof oor
Aruba Hepatitis genezen en van mijn medicijnen af
Barneveld Gebroken arm is genezen, het gips kan eraf
Barneveld Ontsteking in knie, na gebed was de brace niet meer nodig
Schiedam Verbrijzelde voet genezen, zelfs de krammen zijn weg
Nijmegen Slecht zicht ter plekke, genezen na gebed
Nijmegen Nieren zijn compleet genezen na jaren van dialyse
Zwolle Ontwaakt uit een coma en genezen van verlamming
Delft Van jongs af aan epilepsie, genezen door gebed
Delfzijl Genezen van kanker in mijn neus
Maastricht Stervende door een niet werkende lever, na gebed genezen
Zoetermeer 6 jaar rugpijn, instant genezen
Arnhem Meer dan 20 jaar chronische pijn in handen, na gebed genezen
Arnhem 4 jaar op krukken door motorongeluk, nu genezen

Ben je ziek? ken je iemand die ziek is? Heb je een wonder van God nodig? Stuur ons dan een aanvraag voor gebed
Verwacht een wonder !

Contact