Verwacht een Wonder!

Expect a Miracle!

In elk woord van de Bijbel is door God leven ingeademd…

Op deze pagina kun je diverse links vinden naar andere website, waar je getuigenissen van wonderbaarlijke genezingen kunt vinden.
Als je meer wilt weten van de komende activiteiten van “verwacht een wonder” vind je HIER een agenda.

Recente genezingen:
Deventer         Na gebed genezen van pijn in de maag (vele weken last)
Den Bosch      Genezen van pijn in de rug

De Bijbel als inspiratiebron staat vol met teksten over ziekte en genezing

Ik ben de Here Uw Geneesheer (Exodus 15:26)
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen (Matt. 8:17)
En door zijn striemen is ons genezing geworden (Jesaja 53:5, 1 Petrus 2:24)
Op zieken zullen zij (de gelovigen) de handen leggen en zij zullen genezen worden (Matt. 16:18)
Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken (Exodus 23:25)
Hij zond Zijn woord uit en genas hen (Psalm 107:20)
En allen die Hem aanraakten, werden gezond (Matt. 14:36)
Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen (Hand.
5:16)
De Here werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden (Marcus 16:20)

Getuigenissen van wonderbaarlijke genezingen

Hierbij diverse links (willekeurige volgorde) met diverse wonderbaarlijke genezingen van God:
Healing Power – miracle healing available (Greg Mitchell)
Wings of Healing
Diverse getuigenissen van genezing (Engels)
Nog steeds geneest God
CFM Prescott
CFM Rusland
Miracles Rehab Russia
Evangelist Edwin Jonkhout
Evangelist Reinhard Bonnke (genezing van blindheid)
Evangelist Reinhard Bonnke (opstanding uit de dood)
T. L. Osborn Den Haag 1958
God’s Generals
Evangelist Oral Roberts (genezen van polio) & healing sampler
Genezing van reflex dystrofie
Genezingen uit Antwerpen
Genezen van kanker
Evangelist van Dam
Ben Dekker (bevrijding van depressie)
De Verandering (EO) met Ben Dekker
Artikel CIP.NL met Ben Dekker

Contact