Verwacht een Wonder!

Expect a Miracle!

In elk woord van de Bijbel is door God leven ingeademd …

De Bijbel, onze inspiratiebron, staat vol met teksten over ziekte en genezing.

Ik ben de Here Uw Geneesheer (Exodus 15:26)
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen (Matt. 8:17)
En door zijn striemen is ons genezing geworden (Jesaja 53:5, 1 Petrus 2:24)
Op zieken zullen zij (de gelovigen) de handen leggen en zij zullen genezen worden (Matt. 16:18)
Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken (Exodus 23:25)
Hij zond Zijn woord uit en genas hen (Psalm 107:20)
En allen die Hem aanraakten, werden gezond (Matt. 14:36) Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen (Hand. 5:16)
De Here werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden (Marcus 16:20)

Getuigenissen van wonderbaarlijke genezingen

Hierbij diverse links (willekeurige volgorde) met diverse wonderbaarlijke genezingen van God:
Wings of Healing
Nog steeds geneest God
CFM Prescott
CFM Rusland
Evangelist Edwin Jonkhout
Evangelist Ben Dekker
Evangelist Sarris Draaijer
Evangelist Reinhard Bonnke (genezing van blindheid)
Evangelist Reinhard Bonnke (opstanding uit de dood)
T. L. Osborn Den Haag 1958
God’s Generals
Evangelist Oral Roberts (genezen van polio) & healing sampler
Genezing van reflex dystrofie
Genezingen uit Antwerpen
Genezen van kanker

Contact