Verwacht een Wonder!

Expect a Miracle!

Simone Pouw – Whiplash

Mijn naam is Simone Pouw en ik woon in Hoofddorp.

Graag wil ik mijn getuigenis vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan. Ik was taxichauffeur en in 2001 kreeg ik een auto ongeluk. Tijdens een avond dienst kwam een auto van een kruispunt waar hij geen voorrang gaf aan gereden. Hij botste de achterkant van mijn auto aan waardoor ik ging tollen op de weg. Daardoor kwam op de andere weghelft terecht en daar kwam een vrachtwagen aan die reed over mijn auto heen. In een paar seconde tijd was mijn hele leven veranderd in pijn en verdriet. En als vervolg daarvan heb ik een whiplash over gehouden. Soms was die pijn zo intens dat ik dagen op bed moest blijven liggen.

Onze zoon Lorenzo was al een tijdje bezig met het geloof en hij had een keuze gemaakt om tot bekering te komen en zijn leven aan God te geven. Hij vertelde ons dat God van ons houd en dat Jezus mij wilt genezen. Na een lange periode van twijfelen heb ik ook besloten om mijn leven aan God te geven.

Tijdens een opwekkingdienst werd er gepreekt over genezing en ik dacht “ach waarom zou God mij niet kunnen genezen?” Ik liet dus voor mij bidden en vroeg God om genezing. God heeft mij daardoor bevrijd van de verschrikkelijke pijn waar ik jaren mee rond gelopen heb.

Graag wil ik u bemoedigen om Jezus een kans te geven en Hij zal je niet teleurstellen. God geneest nog steeds!

Contact